เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

ทัวร์หลักพัน ทัวร์ไม่เกินหมื่น

ทัวร์โค๊ด
BINN192075
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด
BINN190387
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด
BINN191623
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
8,998
ทัวร์โค๊ด
BINN192064
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด
BINN192061
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
21 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค๊ด
BINN192030
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค๊ด
BINN191857
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,900
ทัวร์โค๊ด
BINN191487
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
26 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
7 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด
BINN192460
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,800
ทัวร์โค๊ด
BINN191858
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
 • 7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  2 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
  10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด
BINN192027
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด
BINN191217
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
17 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด
BINN192428
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
 • 7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด
BINN192188
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
สวนฮอลแลนด์,โชว์น้ำพุ 3 มิติ
ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด
BINN190755
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด
BINN190107
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด
BINN190400
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด
BINN190175
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
11,889
ทัวร์โค๊ด
BINN191393
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
 Shanghai Airlines
เริ่มต้น
13,899
ทัวร์โค๊ด
BINN191594
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด
BINN192016
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถ้ำมังกรเหลือง-จิตรกรรมภาพวาดทราย
เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารไทย
อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
11,899
ทัวร์โค๊ด
BINN191793
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,989