เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ 14253 พีเรียดจาก จาก 1440 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN200423

HVD-VZ43-A01-TICKETS ONLY

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 7 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
2,950
ทัวร์โค๊ด BINN196265

RGN-001 MYANMAR 2992 1D DD JAN 2020

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ม.ค. - 31 ม.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
28 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
ทัวร์โค๊ด BINN197757

RGN-001 MYANMAR 2992 1D DD FEB 2020

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 29 ก.พ. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
ทัวร์โค๊ด BINN197758

RGN-001 MYANMAR 2992 1D DD MAR 2020

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 27 มี.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
ทัวร์โค๊ด BINN194042

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

เดินทางช่วง
13 ก.พ. - 25 มิ.ย. 63 (21 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
 • 26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  2 เม.ย. 63 - 2 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
  30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
  7 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
  14 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
  28 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
  4 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63
  11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
  18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
  25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค๊ด BINN194420

(RGN-PM03-FD) PRAY MYANMAR 1 DAYS BY FD MAR-AUG 20 PRICE 3499 THB

เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 27 ส.ค. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
20 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
 • 4 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63
  10 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
  11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
  17 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
  18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
  24 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
  25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
  1 ก.ค. 63 - 1 ก.ค. 63
  2 ก.ค. 63 - 2 ก.ค. 63
  8 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
  9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63
  15 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
  16 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63
  22 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
  23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63
  29 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
  30 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63
  5 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
  6 ส.ค. 63 - 6 ส.ค. 63
  12 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  13 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63
  19 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
  20 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63
  26 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
  27 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค๊ด BINN197639

PMM03C-DD PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

เดินทางช่วง
25 ม.ค. - 28 มี.ค. 63 (23 ช่วงวันเดินทาง)
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63 - 1 ก.พ. 63
2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
 • 14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค๊ด BINN197831

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน BY (DD)

 • ไฮไลท์ เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | เจดีย์ไจ๊กะส่าน
เดินทางช่วง
28 ม.ค. - 26 มี.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
28 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,333
ทัวร์โค๊ด BINN197746

HKG-020 HONGKONG SHENZHEN SHOPPING 3D2N MS JAN

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ม.ค. - 30 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
 Egyptair
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด BINN197747

HKG-020 HONGKONG SHENZHEN SHOPPING 3D2N MS FEB

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 29 ก.พ. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
 Egyptair
เริ่มต้น
3,993
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 1440 โปรแกรม