เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์บรูไน 13 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN190894

(BN-BI3D2N) BEAUTIFUL BRUNEI 3 DAYS BY BI

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 ต.ค. - 29 ธ.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
15,500
ทัวร์โค๊ด BINN192988

บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (BI)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BINN191177

(BFB-BI5D4N) BALI FREE BRUNEI 5 DAYS 4 NIGHT

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
22,555