เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เช็กเกีย 37 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN193785

EK015B ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน (ยื่นวีซ่าออสเตรีย)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ต.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
8 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
40,900
ทัวร์โค๊ด BINN192101

EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N BY QR (CZ-AU-HU) AUG-OCT

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 25 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Qatar Airways
เริ่มต้น
43,990
ทัวร์โค๊ด BINN191969

QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62
 Qatar Airways
เริ่มต้น
44,900
ทัวร์โค๊ด BINN192620

QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 ต.ค. 62 - 27 มี.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
7 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
4 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
13 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
 Qatar Airways
เริ่มต้น
44,900
ทัวร์โค๊ด BINN193793

EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 ต.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
16 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
14 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
45,900
ทัวร์โค๊ด BINN192238

ZVIE07 ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก พลูโต] 6D3N

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
45,999
ทัวร์โค๊ด BINN193576

ZMUC22 ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ซุกสปิตเซ่] 8D5N

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
9 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
47,999
ทัวร์โค๊ด BINN192801

ZMUC18 ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [เลสโก เมอร์คิวรี่] 8D5N

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 30 พ.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
เริ่มต้น
49,999