เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 124 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN197131

ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
เดินทางช่วง
9 ก.พ. - 7 พ.ค. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
 • 8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
  7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
  3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด BINN195659

India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน BY XW

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
6 ก.พ. - 4 เม.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด BINN190606

BT-GAY01_FD มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 22 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด BINN195495

อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 28 มี.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด BINN200016

4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน FD 2020

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
14 ก.พ. - 18 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
18,881
ทัวร์โค๊ด BINN197466

อินเดีย เนปาล ทัวร์สังเวชนียสถานครบ 4 ตำบล 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ (6E)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | พุทธคยา | ราชคฤห์ | เวสาลี | กุสินารา | ลุมพินี | สาวัตถี | พาราณสี | ขึ้นเขาคิชฌกูฎ | ล่องเรือแม่น้ำคงคา
เดินทางช่วง
20 ก.พ. - 25 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
 Indigo Air
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด BINN200058

The Four Holy Places อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ พาราณสี | สังเวชนียสถาน สารนาถ | สถูปพุทธคยา | เวสาลี | วัดป่ามหาวัน | เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช | สังเวชนียสถาน กุสินารา | สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน | วิหารมหามายา | สระโบกขรณี | ล่องเรือแม่น้ำคงคา
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 25 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด BINN195458

นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน คืน BY (FD)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 17 มี.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
6 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด BINN197133

ZDEL05 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 19 พ.ค. 63 (25 ช่วงวันเดินทาง)
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
 • 12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (19) ซ่อน
 Thai Airways
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด BINN200421

มหัศจรรย์...ชัยปุระ จูดห์ปุระ เมือง 2 สี

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 25 เม.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
21,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม