เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์อิตาลี 299 พีเรียดจาก จาก 52 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN198187

ZMXP17 อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม [เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส]

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรม อันมีประวัติยาวนานกว่า 2,800 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่ "นครรัฐวาติกัน"
เดินทางช่วง
6 ก.พ. - 22 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
32,999
ทัวร์โค๊ด BINN196569

ZMXP14 อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปิซ่า โรม [เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า]

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ชิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ "นครรัฐวาติกัน"
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 22 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
34,999
ทัวร์โค๊ด BINN200019

MONO ITALY โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เวนิส | จัตุรัสซานมาร์โค | มิลาน | หอเอนปิซ่า | ฟลอเรนซ์ | เซียน่า | มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 29 มิ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
3 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด BINN200057

EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน **ไม่รวมวีซ่าและค่าทิป**

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 พ.ค. - 29 ก.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63
2 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด BINN200429

มหัศจรรย์ Grand Italy

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 7 มิ.ย. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
8 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด BINN200460

ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ขึ้นชม 2 เขาสวยงาม เขาซุนเนกกา และ เขาริกิ | เข้าชมปราสาทชิลยอง | มิลาน | เซอร์แมท | กรุงเบิร์น | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,990
ทัวร์โค๊ด BINN196571

ZFCO05 อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก กอนโดลารอรัก]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ดังคำกล่าว "เมืองโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว" ชม 4 มหาวิหารหลักแห่งเมืองโรม และ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เดินทางช่วง
16 ก.พ. - 6 มิ.ย. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
22 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
31 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค๊ด BINN197165

WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ [BR]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มิลาน | เซอร์แมท | เจนีวา | โลซานน์ | เบิร์น อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
10 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
10 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
41,900
ทัวร์โค๊ด BINN200053

EK028 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 มี.ค. - 8 ก.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
42,900
ทัวร์โค๊ด BINN196613

ZMXP16 ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องเมืองเทพนิยาย พิชิต "ยอดเขามงบล็องค์" โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์" พิชิต "ยอดเขากลาเซีย 3000" โดยกระเช้าไฟฟ้า ท้าพิสูจน์ความสูงบน "สะพานแขวนพีควอร์ค"
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 24 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
42,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 52 โปรแกรม