เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 1011 พีเรียดจาก จาก 95 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN194167

RGN-001 MYANMAR 2992 1D DD OCT

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
15 ต.ค. - 31 ต.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
15 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
ทัวร์โค๊ด BINN194268

RGN-001 MYANMAR 2992 1D DD NOV

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 พ.ย. - 28 พ.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
ทัวร์โค๊ด BINN194341

RGN-001 MYANMAR 2992 1D DD DEC

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
17 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
ทัวร์โค๊ด BINN194042

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

เดินทางช่วง
30 ต.ค. 62 - 26 มี.ค. 63 (32 ช่วงวันเดินทาง)
30 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
7 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
 • 1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62
  2 ธ.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
  8 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  9 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  16 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  19 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  23 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  2 ม.ค. 63 - 2 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
  6 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (26) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค๊ด BINN194415

PMM03-DD PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ต.ค. 62 - 20 มี.ค. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
 • 20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
  17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  7 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค๊ด BINN194460

PMM03C-DD PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ต.ค. 62 - 20 มี.ค. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
 • 20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
  17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  7 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค๊ด BINN192915

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)

เดินทางช่วง
16 ต.ค. - 30 ธ.ค. 62 (41 ช่วงวันเดินทาง)
16 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
2 พ.ย. 62 - 2 พ.ย. 62
3 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
 • 10 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
  14 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  19 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  24 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  26 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
  28 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
  30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62
  3 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62
  4 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
  8 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  10 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  11 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
  12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  17 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
  18 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
  19 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  24 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  30 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (35) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,333
ทัวร์โค๊ด BINN194420

(RGN-PM03-FD) PRAY MYANMAR 1 DAYS BY FD MAR-AUG 20 PRICE 3499 THB

เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 27 ส.ค. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
20 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
 • 4 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63
  10 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
  11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
  17 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
  18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
  24 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
  25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
  1 ก.ค. 63 - 1 ก.ค. 63
  2 ก.ค. 63 - 2 ก.ค. 63
  8 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
  9 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63
  15 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
  16 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63
  22 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
  23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63
  29 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
  30 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63
  5 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
  6 ส.ค. 63 - 6 ส.ค. 63
  12 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  13 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63
  19 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
  20 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63
  26 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
  27 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
เริ่มต้น
3,499
ทัวร์โค๊ด BINN192714

PMM01-DD PMM01-DD PROMYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ จบวันเดียว

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
23 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 (57 ช่วงวันเดินทาง)
23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 2 พ.ย. 62
 • 3 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  10 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  30 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  31 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  26 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
  1 ก.พ. 63 - 1 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (51) ซ่อน
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,899
ทัวร์โค๊ด BINN193630

พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,993
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 95 โปรแกรม