เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เนปาล 22 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN192753

SNP-02 นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N

  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 05 (10 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
12 ก.ย. 05 - 15 ก.ย. 05
26 ก.ย. 05 - 29 ก.ย. 05
11 ต.ค. 05 - 14 ต.ค. 05
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด BINN192774

SNP-03 เนปาล...สุขใจ....ในอ้อมกอดหิมาลัย6D5N

  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 17 พ.ย. 05 (6 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 05 - 12 ส.ค. 05
17 ก.ย. 05 - 22 ก.ย. 05
9 ต.ค. 05 - 14 ต.ค. 05
18 ต.ค. 05 - 23 ต.ค. 05
23 ต.ค. 05 - 28 ต.ค. 05
12 พ.ย. 05 - 17 พ.ย. 05
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
24,999
ทัวร์โค๊ด BINN190052

SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 12 ส.ค. 05 (6 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 05 - 9 เม.ย. 05
15 พ.ค. 05 - 20 พ.ค. 05
18 มิ.ย. 05 - 23 มิ.ย. 05
11 ก.ค. 05 - 16 ก.ค. 05
24 ก.ค. 05 - 29 ก.ค. 05
7 ส.ค. 05 - 12 ส.ค. 05
 Thai Airways
เริ่มต้น
30,900