เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 103 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN194080

SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ (3K)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
16 พ.ย. 62 - 2 ม.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 Jetstar Asia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN191312

SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน CODE : SINSS

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
26 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด BINN193680

ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D2N 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 ม.ค. - 29 มี.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
2 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
 • 16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (24) ซ่อน
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด BINN193006

SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BINN191690

ZSIN02 สิงคโปร์ [เลสโก สิงโตพ่นน้ำ] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 (23 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
 • 9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BINN192946

SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
26 ต.ค. - 25 พ.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
 Jetstar Asia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด BINN193000

SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
18 ต.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (21 ช่วงวันเดินทาง)
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
 • 16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด BINN191810

4 วัน 3 คืน ซื้อ 1 แถม 1 เที่ยว 3 เมืองสุดว้าว..!! ปีนัง ภูเก็ต สิงคโปร์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
27 ต.ค. - 30 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
23,500
ทัวร์โค๊ด BINN193012

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ (3K)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 Jetstar Asia
เริ่มต้น
24,999
ทัวร์โค๊ด BINN193011

สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
25,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม