เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 279 พีเรียดจาก จาก 80 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN194088

EY752 ITALY SWITZERLAND 8D5N

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 5 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
39,888
ทัวร์โค๊ด BINN192850

ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
20 ต.ค. - 6 ธ.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
20 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
3 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด BINN193774

EK018B อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน *** ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป***

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ย. - 11 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด BINN193775

EK018A อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน *** ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป***

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 19 พ.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด BINN193791

EK013A เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (ยื่นวีซ่าเยอรมัน)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ต.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
30 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
40,900
ทัวร์โค๊ด BINN193146

Sweet in Minimal Destination อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
21 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
45,900
ทัวร์โค๊ด BINN193142

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
23 ต.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
3 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
46,900
ทัวร์โค๊ด BINN193129

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
47,900
ทัวร์โค๊ด BINN194324

EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8D5N BY QR (FR-SW-IT) DEC-JAN

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. 62 - 25 ม.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
 Qatar Airways
เริ่มต้น
47,990
ทัวร์โค๊ด BINN192621

QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ต.ค. 62 - 21 ก.พ. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
23 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63
6 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
 Qatar Airways
เริ่มต้น
49,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 80 โปรแกรม