เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 889 พีเรียดจาก จาก 92 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN195471

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
24 ธ.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 (48 ช่วงวันเดินทาง)
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63
 • 2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
  3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
  4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
  6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63
  8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
  13 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  29 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (42) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค๊ด BINN197084

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว | Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
10 ม.ค. - 27 มี.ค. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
 • 30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
  3 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค๊ด BINN194685

VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 เริ่มต้น 14888

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 62 - 25 มี.ค. 63 (23 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
 • 27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
  4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด BINN191477

BT-TPE006_VZ มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 62 - 16 ก.พ. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด BINN195401

เทศกาลปีใหม่ TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY (XW)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 62 - 4 ก.พ. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 • 1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
  13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BINN196705

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน BY (XW)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 28 มี.ค. 63 (27 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
 • 13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (21) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BINN192069

BT-TPE02_SL มหัศจรรย์..TAIPEI

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
 • 31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
  5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
  19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
  26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (25) ซ่อน
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด BINN190027

PTW12-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,599
ทัวร์โค๊ด BINN196387

ZTPE11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต]

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,878
ทัวร์โค๊ด BINN196465

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 (70 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
 • 24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
  14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (64) ซ่อน
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,878
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 92 โปรแกรม