เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เวียดนาม 1393 พีเรียดจาก จาก 73 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN190187

(VIT-SS01-FD) SPECIAL SAPA VIETNAM_HAN-SAPA-FANSIPAN 4 DAYS 13 - 16 APR 19

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 13 ธ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
0
ทัวร์โค๊ด BINN191122

(VIT-WH02-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 14 ธ.ค. 63 (52 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
 • 12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
  19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
  26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
  3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
  4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
  10 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
  17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
  24 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
  25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
  9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
  3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
  10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
  17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
  2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63
  8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
  9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
  10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63
  22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
  29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
  30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
  5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
  6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
  12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
  13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
  19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
  20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
  26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
  27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
  3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
  4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
  10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
  11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (46) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
0
ทัวร์โค๊ด BINN200613

EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์) APR - OCT'20

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 23 ต.ค. 63 (28 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
 • 13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
  3 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
  10 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
  24 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63
  5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
  15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
  26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
  5 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63
  9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  12 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
  9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
  16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63
  23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
  1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
  4 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
  7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
  11 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
  18 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63
  20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (22) ซ่อน
 Vietjet Air
เริ่มต้น
5,305
ทัวร์โค๊ด BINN197596

มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
4 พ.ค. - 24 ต.ค. 63 (21 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
 • 5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
  26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
  10 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  27 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63
  3 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  1 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63
  8 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
  12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63
  22 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
7,900
ทัวร์โค๊ด BINN193809

ดาลัด - มุยเน่ 3วัน 2คืน เดือน พฤษภาคม- ตุลาคม 62

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 23 ต.ค. 63 (63 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
 • 25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
  3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
  3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
  5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
  10 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63
  12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
  17 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63
  19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
  20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
  24 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63
  26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
  1 ก.ค. 63 - 3 ก.ค. 63
  3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
  8 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63
  10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
  15 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63
  18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
  22 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63
  24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
  26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  29 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63
  5 ส.ค. 63 - 7 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  12 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63
  14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
  19 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  26 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
  2 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63
  4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  9 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  16 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  23 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
  7 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63
  9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
  10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
  11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (57) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,888
ทัวร์โค๊ด BINN191584

(VIT-CS01-VN) CLASSIC VIETNAM_HAN 3 DAYS APR-SEP 19 BY VN

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 20 ก.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด BINN195674

สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด BINN197647

PVN20-FD เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน (FD) บินเช้า-กลับเย็น เที่ยวเต็มวัน

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. 63 - 2 ม.ค. 64 (108 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 • 15 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  30 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
  3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  4 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  28 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
  30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
  4 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
  5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
  6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
  11 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
  12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
  13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
  18 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63
  19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
  20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
  24 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63
  25 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63
  26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
  27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
  3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
  4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
  5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
  6 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
  9 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
  10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
  11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
  17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
  18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
  24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
  25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
  26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
  1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
  14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
  1 ก.ย. 63 - 3 ก.ย. 63
  4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  3 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63
  10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
  11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
  13 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63
  15 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
  18 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
  19 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63
  20 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63
  22 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
  25 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63
  26 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63
  27 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63
  28 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63
  29 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
  7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
  14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
  21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
  5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
  8 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
  9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
  13 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
  14 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63
  15 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63
  16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63
  17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63
  20 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
  21 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63
  22 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63
  23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
  24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63
  25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
  27 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63
  28 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63
  29 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
  31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (102) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด BINN200620

ZSGN02 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลทส์โก ฟ้าจรดทราย]

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสุดคุ้ม ครบไฮไลท์ 2 เมืองภาคใต้ของเวียดนาม เช็คอินที่เที่ยวใหม่ บันไดสวรรค์ ซันนี่ ฟาร์ม สัมผัสอากาศเย็น เมืองดาลัต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม รวมค่ารถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ แจกฟรี !! หมวกเวียดนาม
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 18 ต.ค. 63 (24 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 • 5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
  12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
  19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
  10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
  17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
  24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
  31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  3 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63
  9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
  11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (18) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด BINN200621

ZDAD23 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยจอมพลัง]

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ราคาสุดคุ้ม เที่ยวสบายๆ เช็คอินชิคๆ บานาฮิลส์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขา ชมความอลังการสะพานมือ สวนดอกไม้แห่งความรักสนุกสนานกับล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน พิเศษ !! เมนูกุ้งมังกร และบุฟเฟต์นานชาติบนบานาฮิลส์
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 28 ก.ย. 63 (34 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
 • 27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
  3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
  4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
  10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
  11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
  17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
  18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
  24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
  25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
  27 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
  31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
  1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
  14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
  4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (28) ซ่อน
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
8,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 73 โปรแกรม