เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

อยากไปเที่ยวไหน?

ซ่อน

พบทัวร์ 16 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BINN192762

PMS03-MH กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน (พักกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน)

 • ระยะเวลา 64 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ก.ย. - 1 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN192763

PMS03-MH กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน (พักกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน)

 • ระยะเวลา 64 วัน 63 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ก.ย. - 1 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BINN193285

PVN24-VZ ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน พักบานาฮิลล์ (VZ) เดินทาง ต.ค.-มี.ค. 63

 • ระยะเวลา 65 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 3 ธ.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
30 ก.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด BINN192840

PJP12-XW PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5วัน3คืน (XW) เดินทาง ต.ค. - ธ.ค.

 • ระยะเวลา 66 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 4 ธ.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
30 ก.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
29,999
ทัวร์โค๊ด BINN192652

PJP61-TG PRO OPENING SENDAI 5D3N เดินทาง พฤศจิกายน 62

 • ระยะเวลา 66 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 4 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด BINN192654

PJP61-TG PRO OPENING SENDAI 5D3N เดินทาง พฤศจิกายน 62

 • ระยะเวลา 66 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 4 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด BINN192653

PJP62-TG PRO SENDAI IWATE AUTUMN 6D4N เดินทาง พฤศจิกายน 62

 • ระยะเวลา 67 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 1 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
26 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
34,999
ทัวร์โค๊ด BINN192655

PJP63-TG PRO SENDAI IWATE WINTER 6D4N เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62

 • ระยะเวลา 67 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 1 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
35,999
ทัวร์โค๊ด BINN192657

PJP63-TG PRO SENDAI IWATE WINTER 6D4N เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62

 • ระยะเวลา 67 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 1 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
35,999
ทัวร์โค๊ด BINN191438

PJP33-TG HOKKAIDO PANORAMA บินหรู TG เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 66 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 1 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
38,999