เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

รหัสสินค้า: BINN191487
RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
18 ก.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
18 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20 20
1 ส.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20 20
22 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20 20
12 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
21 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
26 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
3 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
19 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20 20
7 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
16 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20 20
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20 20
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 9,999 11,998 แสดง - 20 20
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 9,999 11,998 แสดง - 20 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days
RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน