เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)

รหัสสินค้า: BINN192061
(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)

  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 63 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
9 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 18 11
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34 34
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 15 15
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 34 34
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 7,799 9,699 แสดง - 34 34
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 18 18
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 20 20
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 7,799 9,699 แสดง - 34 34
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 6,555 8,455 แสดง - 34 34
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 6,555 8,455 แสดง - 34 15
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 15 15
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 6,555 8,455 แสดง - 34 34
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 6,555 8,455 แสดง - 34 34
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 5,999 7,899 แสดง - 18 18
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 6,555 8,455 แสดง - 34 34
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 6,555 8,455 แสดง - 34 34
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 5,999 7,899 แสดง - 10 10
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 6,555 8,455 แสดง - 18 18
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 6,999 8,899 แสดง - 20 20
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
1 ม.ค. 63 - 2 ม.ค. 63 6,999 8,899 แสดง - 34 34
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 5,999 7,899 แสดง - 15 15
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 5,999 7,899 แสดง - 34 34
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 6,999 8,899 แสดง - 34 34
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 5,999 7,899 แสดง - 15 15
Sold Out
8 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out
22 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out
29 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 5,599 7,499 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)
(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)
ราคาเริ่มต้น 5,599
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน