เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

35-BGHK-1103-1 Budget Autumn Hello SKI (25Nov19-Mar20)

รหัสสินค้า: BINN193644
35-BGHK-1103-1 Budget Autumn Hello SKI (25Nov19-Mar20)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 พ.ย. 62 - 18 มี.ค. 63 ( 43 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,900 22,800 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 18,900 23,800 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 19,900 24,800 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,900 27,800 แสดง - 30 30
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 23,900 29,800 แสดง - 30 30
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 23,900 29,800 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 20,900 26,800 แสดง - 30 30
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 17,900 22,800 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 17,900 22,800 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 16,900 21,800 แสดง - 30 30
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

35-BGHK-1103-1 Budget Autumn Hello SKI (25Nov19-Mar20)
35-BGHK-1103-1 Budget Autumn Hello SKI (25Nov19-Mar20)
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน