เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

35-BGHIF-0100-1 Budget Hwacheon Ice FISHING (่05-30JAN20)

รหัสสินค้า: BINN193711
35-BGHIF-0100-1 Budget Hwacheon Ice FISHING (่05-30JAN20)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 17,900 22,800 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 15,900 20,800 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

35-BGHIF-0100-1 Budget Hwacheon Ice FISHING (่05-30JAN20)
35-BGHIF-0100-1 Budget Hwacheon Ice FISHING (่05-30JAN20)
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน