เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)

รหัสสินค้า: BINN194023
ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 ก.พ. 63 - 8 มี.ค. 63 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 20,900 25,900 แสดง - 25 25
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 18,900 23,900 แสดง - 26 26
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 19,900 24,900 แสดง - 25 25
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 19,900 24,900 แสดง - 25 25
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 19,900 24,900 แสดง - 25 25
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 19,900 24,900 แสดง - 25 25
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 19,900 24,900 แสดง - 25 25
Sold Out
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 15,900 20,900 แสดง - 25 25
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)
ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน