เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

35-BGJDB-1203-1 Budget Journey DAEGU BUSAN (Dec19-Mar20)

รหัสสินค้า: BINN194236
35-BGJDB-1203-1 Budget Journey DAEGU BUSAN (Dec19-Mar20)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 62 - 11 มี.ค. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 22,900 28,400 แสดง - 30 30
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25,900 32,400 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25,900 32,400 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 30 30
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 18,900 24,400 แสดง - 30 30
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 17,900 23,400 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 17,900 23,400 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

35-BGJDB-1203-1 Budget Journey DAEGU BUSAN (Dec19-Mar20)
35-BGJDB-1203-1 Budget Journey DAEGU BUSAN (Dec19-Mar20)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน