เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

ทัวร์เกาหลี KOREA 2020 ICE FISHING 5วัน 3คืน (LJ)

รหัสสินค้า: BINN194446
ทัวร์เกาหลี KOREA 2020 ICE FISHING 5วัน 3คืน (LJ)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 19,900 24,900 แสดง - 32 32
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 13,900 18,900 แสดง - 35 35
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 13,900 18,900 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 13,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 21 21
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 20 20
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 14 14
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 33 33
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
Sold Out
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
Sold Out
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25 25
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 26 26
Sold Out
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 17,900 22,900 แสดง - 25 25
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 18,900 23,900 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี KOREA 2020 ICE FISHING 5วัน 3คืน (LJ)
ทัวร์เกาหลี KOREA 2020 ICE FISHING 5วัน 3คืน (LJ)
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน