เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING

รหัสสินค้า: BINN194606
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING

เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 62 - 27 ก.พ. 63 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 10,999 15,999 แสดง - 0 21
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 7,997 12,997 แสดง - 8 21
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 7,997 12,997 แสดง - 7 19
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 9,876 14,876 แสดง - 0 21
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 6,996 11,996 แสดง - 9 21
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 6,996 11,996 แสดง - 9 21
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 6,999 11,999 แสดง - 0 21
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 0 21
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,876 19,876 แสดง - 0 21
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 0 21
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0 21
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 20,876 25,876 แสดง - 0 3
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 15,999 20,999 แสดง - 0 21
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 12,999 17,999 แสดง - 0 21
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 12,999 17,999 แสดง - 0 21
Sold Out
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 12,999 17,999 แสดง - 0 21
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 12,999 17,999 แสดง - 0 21
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 14,876 19,876 แสดง - 0 21
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 12,999 17,999 แสดง - 0 23
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 7,999 12,999 แสดง - 6 21
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 6,996 11,996 แสดง - 4 21
Sold Out
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 5,999 10,999 แสดง - 0 21
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 10,999 15,999 แสดง - 0 21
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 9,999 14,999 แสดง - 0 21
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 10,999 15,999 แสดง - 0 21
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 8,888 13,888 แสดง - 0 21
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 9,999 14,999 แสดง - 1 21
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 12,999 17,999 แสดง - 0 21
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 11,999 16,999 แสดง - 0 21
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 10,999 15,999 แสดง - 0 21
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 8,888 13,888 แสดง - 2 21
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 5,995 10,995 แสดง - 3 14
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 10,999 15,999 แสดง - 0 21
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING
ราคาเริ่มต้น 5,995
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน