เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-S01 HAPPY KOREA SNOW & ICE FISHING

รหัสสินค้า: BINN194760
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-S01 HAPPY KOREA SNOW & ICE FISHING

เดินทางช่วง
3 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 0 21
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 3 21
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 12,999 17,999 แสดง - 5 21
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 9,999 14,999 แสดง - 8 21
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 9,999 14,999 แสดง - 3 21
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 9,999 14,999 แสดง - 9 21
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 13,999 18,999 แสดง - 0 21
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 1 21
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 7,999 12,999 แสดง - 2 21
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 8,999 13,999 แสดง - 0 25
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 9,999 14,999 แสดง - 5 21
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 10,999 15,999 แสดง - 0 21
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 10,999 15,999 แสดง - 0 21
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 12,999 17,999 แสดง - 0 21
Sold Out
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 0 21
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 0 21
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 11,999 16,999 แสดง - 2 21
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 0 21
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-S01 HAPPY KOREA SNOW & ICE FISHING
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-S01 HAPPY KOREA SNOW & ICE FISHING
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน