เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน

รหัสสินค้า: BINN194958
KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 62 - 17 มี.ค. 63 ( 54 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 19,888 24,388 แสดง - 25 25
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 25 25
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 25 25
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 27 27
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 18,888 23,388 แสดง - 25 25
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 25 25
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 24,888 29,388 แสดง - 24 24
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,888 30,388 แสดง - 25 25
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 24,888 29,388 แสดง - 25 25
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 22,888 27,388 แสดง - 27 27
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 20,888 25,388 แสดง - 25 25
Sold Out
1 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25 25
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 25 25
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 27 27
Sold Out
21 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 25 25
Sold Out
28 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 16,888 21,388 แสดง - 25 25
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 19,888 24,388 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 20,888 25,388 แสดง - 25 25
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 20,888 25,388 แสดง - 25 25
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 20,888 25,388 แสดง - 25 25
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25 25
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 8,999 13,499 แสดง - 19 19
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 11,111 15,611 แสดง - 21 21
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 11,111 15,611 แสดง - 30 30
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,111 15,611 แสดง - 11 11
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน
KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน