เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง

ICN02 KOREA XJ บินดึกกลับดึก KOREA ICE FISHING ฟินส์ได้ใจ ตกปลาน้ำเเข็ง (6D3N)

รหัสสินค้า: BINN195121
ICN02 KOREA XJ บินดึกกลับดึก KOREA ICE FISHING ฟินส์ได้ใจ ตกปลาน้ำเเข็ง (6D3N)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 ม.ค. 63 - 26 ก.พ. 63 ( 38 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
6 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 14,999 21,499 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 14,999 21,499 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 12,999 19,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 12,999 19,499 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 12,999 19,499 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 16,999 23,499 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 13,999 20,499 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 13,999 20,499 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 16,999 23,499 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 16,999 23,499 แสดง - 30 30
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 16,999 23,499 แสดง - 30 30
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 20,999 27,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 16,999 23,499 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 16,999 23,499 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 16,999 23,499 แสดง - 30 30
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 16,999 23,499 แสดง - 30 30
Sold Out
3 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 20,999 27,499 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 20,999 27,499 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 20,999 27,499 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 18,999 25,499 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ICN02 KOREA XJ บินดึกกลับดึก KOREA ICE FISHING ฟินส์ได้ใจ ตกปลาน้ำเเข็ง (6D3N)
ICN02 KOREA XJ บินดึกกลับดึก KOREA ICE FISHING ฟินส์ได้ใจ ตกปลาน้ำเเข็ง (6D3N)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน